Nabídka je zpracována na základě odborné prohlídky revizního technika naší firmy tak, aby poskytla co největší prostor pro přání zákazníka a možnost financování. Veškeré nabízené úpravy jsou v souladu s ČSN - EN.

Předložená nabídka úprav vychází z požadavků a je možné ji na požádání dále přizpůsobovat do dvou, tří nebo čtyřletého období, podle ekonomických možností. Rozdělení do jednotlivých etap umožní nejen rozložení nákladů na několik let, ale i zkrácení doby, kdy bude výtah mimo provoz. Našim cílem je zvýšení spolehlivosti, snížení spotřeby energie a dosažení dobré úrovně technického standardu. Rozsah a časový plán navrhujeme individuálně pro každý jednotlivý výtah podle jeho stáří, rozsahu opotřebení, bezpečnostních rizik a ekonomických možností zákazníka. Splátkový kalendář platí i pro jednotlivé etapy.

Při závazném objednání opravy je možné upřesnit požadavky na doplnění funkcí, přiobjednávání některých druhů prací nebo jejich změnu interiéru výtahu podle Vašich představ.

Naše firma provádí záruční a pozáruční servis výtahů včetně zajišťování náhradních dílů.