Provoz každého výtahu je podmíněn zajištěním servisní služby a pravidelnými revizemi. Provádíme servis všech typů osobních i nákladních výtahů v obytných i komerčních objektech na území Prahy a Středočeského kraje. Servisní služby poskytujeme na základě smlouvy. Cena servisu se pohybuje podle typu výtahu, počtu stanic a stáří výtahu.

Činnosti spadající do paušálních plateb

 • Běžné opravy
  • Stroj - seřízení brzdy, mechaniky kopírky, odkláněcí kladky, odstranění netěsnosti skříně, doplnění stroje chybějícími drobnými díly
  • Elektrické přístroje a instalace - vyčistění a seřízení všech přístrojů a dotažení všech spojů rozvaděče a el. vedení
  • Elektromotor - seřízení motoru, kontrola spojů a el. přívodů a měření izolačního odporu
  • Šachetní dveře - seřízení dveří na místě, opravy a vyčistění tlačítek, přivolávačů a signálek, seřízení dveřních uzávěrek a spínačů
  • Klec - seřízení pohonu samočinných dveří, seřízení vodících kladek a čelistí, seřízení vážení klece, seřízení a vyčištění všech spínačů, kontaktů a tlačítek
  • Vyvažování závaží - seřízení vodících kladek a čelistí, seřízení nosných prostředků
  • Nosné prostředky, vodítka - seřízení, upevnění, vyrovnání
 • Mazání a čištění provozních částí
  • Mazání v měsíčním období - mazání rozepsaná v mazacím plánu výrobce výtahu do měsíčních období.
  • Běžné čištění - běžné čištění výtahu při provádění mazání, čištění prohlubně šachty dle ČSN, které vyplývá z odborné prohlídky.
 • Pravidelná preventivní údržba (PPÚ)
  • V rámci PPÚ se provádějí činnosti v termínech a v rozsahu dle přílohy C. ČSN 40027. PPÚ slouží k předcházení poruchovosti výtahu a ke snížení pozdějších nákladů na opravu poruch. Při provádění PPÚ je odborně kontrolován celý výtah, jeho funkce, hlučnost atd. PPÚ je jedenkrát za měsíc a obsahuje - pravidelnou kontrolu a seřízení jednotlivých částí výtahu a mazání podle mazacího plánu.
 • Provozní prohlídky (PP)
  • V rámci PP jsou prováděny 1 x za dva týdny provozní prohlídky v rozsahu čl. 5.6 ČSN 27 4002 a přílohy ČSN 27 4002. Při těchto prohlídkách je prováděna vizuální kontrola výtahu a kontrola funkce výtahu.